پمپ شناور

پمپ شناور جهان پمپ

پمپ شناور
پمپ شناور
مشاهده انواع شناور اينجا كليك كنيد
جهت خريد اينجا كليك كنيد

پمپ شناور چيست؟

پمپ شناور داراي يك نيرو محركه (الكترموتور) در پايين و چندين طبقه شامل پروان

و كاسه پمپ در بالاي موتور مي باشد.

اين پمپ هارا مي توان به صورت طبقاتي روي همديگر سوار كردتاقدرت پمپاژ آب بالاتروارتفاعي

كه آب به آن صعود مي كندرا افزايش داد  

كه به تناسب نياز براي پمپاژ در چاههاي با ارتفاع بالاو يا طول مسير، تعداد طبقات افزايش مي يابد .

يك مزيت پمپ شناور نسبت به پمپ كف كش اينست كه دراين پمپ خنك كردن پمپ

و الكتروموتور توسط آبي كه اطراف شناور جريان دارد انجام ميگيرد

در نتيجه زماني كه مخازن همچون چاه آب با كمبود آب همراه است موتور درحالت مستغرق باقي مي ماند و خنك مي گردد.

يكي ديگر از ويژگي هاي پمپ شناور نسبت به پمپ هاي شفت غلاف اين است كه محورها با آب روانكاري مي گردد

و احتياج به روغن كاري ندارندو همچنين داراي مصرف برق كمتري هستند .

تذكر1:در چاههايي كه داراي ماسه خورنده مي باشد امكان خرابي محورهاي پمپ وجود دارد

وبايد درارتفاعي از چاه قرار گيرد كه آب زلال باشد(به حالت معلق)به همين دليل نام اينگونه پمپ شناور مي باشد.

تذكر 2: نصب و راه اندازي پمپ را به افراد متخصص بسپاريد و سعي كنيد قبل از استفاده به هشدارهاي ايمني درج شده در دفترچه راهنما دقت كنيد .

عدم توجه به توصيه ها و هشدارهاي ايمني و بروز هرگونه آسيب به پمپ هنگام نصب باعث از بين رفتن گارانتي و از بين رفتن حقوق مشتري خواهد شد.

مشاهده انواع شناور اينجا كليك كنيد